Visie op ons onderwijs

In onze visie komen kinderen het beste tot leren in een veilige omgeving. Dat is onze eerste prioriteit.

Veiligheid bereik je in een pedagogische omgeving waar alle kinderen er toe doen en dat ook ervaren. Waar je gerespecteerd wordt en je jezelf mag zijn.

Dan is het aan de school om te motiveren en uit te dagen om te leren. De school zorgt voor een uitdagende omgeving en stimuleert op een positieve manier het leerproces. Leren moet en fouten maken mag.

De wereld om je heen is de kern van ons onderwijs. Deze wereld gaan we verkennen en naarmate we ouder worden, wordt die wereld steeds groter en complexer. Voorwaarden om de wereld om je heen te kunnen verkennen is onder andere dat je leert lezen, schrijven, spellen en rekenen, maar er is nog veel meer dat het waard is om te ontdekken. Dat alles zo veel mogelijk in samenhang. De wereld is niet opgeknipt in stukken die niets met elkaar te maken hebben. Daarom ook werken we met projecten en geven we cursussen in de noodzakelijke voorwaarden. De cursussen geven we in niveaugroepen.

Kinderen leren het meest van elkaar. Leren doe je ook door het geleerde voor jezelf nog eens te verwoorden. Dit doe je als je een ander helpt. Om aan dit natuurlijke leerproces zo veel mogelijk tegemoet te komen, zitten de kinderen van verschillende leerjaren bij elkaar in de klas. De stamgroep. Waarin je als jongste jaars binnenkomt en uiteindelijk als oudste van de groep nieuwe verantwoordelijkheden leert.

Kinderen helpen elkaar, spiegelen zich aan elkaar en vormen een hechte band. Dit leerproces is vele malen groter in een stamgroep dan in een klas waar alle kinderen min of meer even oud zijn. Deze klassikale organisatie is om puur economische redenen opgezet en niet om het leren zo veel mogelijk te bevorderen.

Leren samenwerken, samenleven en samen tot oplossingen komen is van groot belang. De school is de plek waar je deze vaardigheden veilig kunt oefenen.

Daarbij leren de kinderen dat er nooit maar een oplossing is. Er zijn altijd meerdere oplossingen en welke het wordt, beslissen we samen. Creatief denken is iets wat gestimuleerd moet worden om klaar te zijn voor de toekomst. Naast open staan voor andermans ideen en cultuur.