stamgroepen

Op de Terp hebben we stamgroepen met drie leerjaren. Je begint in een bouw altijd als jongste en na twee jaar ben je de oudste in de stamgroep. Dit brengt andere rollen met zich mee. Je leert hulp krijgen en hulp geven. Je leert verantwoordelijk te zijn voor elkaar. Doordat er twee jaar tussen zit is er geen sprake van competitie.

Doordat er elk jaar maar een derde deel nieuw inkomt en er maar een derde deel naar de volgende bouw gaat, zijn er weinig schommelingen in de sfeer in een stamgroep. Twee derde deel kent immers het reilen en zeilen in de groep en kan de nieuwkomers prima opvangen en helpen hun plek weer te vinden.

Bij instructies aan de instructietafel krijgen de kinderen van gelijk niveau tegelijk instructie. Dat zijn in een stamgroep ongeveer 8 a 10 kinderen tegelijk. Hierdoor is er veel interactie tussen leerkarcht en kind mogelijk.

Onze stamgroepen hebben allemaal namen en een eigen mailadres.

Groep 1 / 2 Vlinders –                  vlindersterp@gmail.com

Groep 1 / 2 Bosmuizen –              bosmuizenterp@gmail.com

 Groep 3/4/5 Bubbels –                bubbelsterp@gmail.com

 Groep 3/4/5 Turbo –                   turbosterp@gmail.com

 Groep 3/4/5 Dolfijnen –              dolfijnenterp2012@gmail.com

 Groep 6/7/8 Orka –                  orka.deterp@gmail.com

 Groep 6/7/8 Bengels –               bengelsterp@gmail.com

 Groep 6/7/8 New Kids –             newkidsdeterp@gmail.com