Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Klachtenregeling SGH 2022

Klachtenregeling

Bijlage Klachtenregeling

Strategisch beleidsplan
2015-2020

Aannamebeleid Stichting Scholengroep Holland

Algemene Inkoopvoorwaarden

Protocol time-out schorsing en verwijdering