Welkom op de Anne Frankschool!

Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Anne Frankschool in Bleiswijk. Onder het motto ‘Anne Frankschool: waar ieder(s) talent een toekomst vindt’ willen we goed onderwijs bieden voor alle kinderen uit de omgeving.

De Anne Frankschool is de enige openbare basisschool van Bleiswijk. De school zit in een gebouw uit 2008 aan de zuidkant van het dorp. De school is van alle kanten goed bereikbaar. Dit kan zowel te voet als met de fiets en auto.

De Anne Frankschool is een echte dorpsschool en staat open voor alle kinderen waarvoor we de passende zorg kunnen bieden.

Het team werkt continu aan de inhoudelijke vormgeving van de school. Hierbij staat voorop dat de kinderen met plezier naar school komen. Zo vinden wij dat alle kinderen in een rijke leeromgeving uitgedaagd moeten worden om zich vaardigheden eigen te maken, kennis op te doen en tot optimale prestaties te komen. Kinderen worden door ons toekomstgerichte onderwijs voorbereid op hun latere zelfstandige plek in de maatschappij.

Vanuit de eigen motivatie – kinderen zijn van nature nieuwsgierig – moeten kinderen in staat worden gesteld in een veilige, uitdagende leeromgeving aan een ononderbroken ontwikkeling te werken. Kinderen moeten daarbij op onze school de ruimte krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Zij werken daarbij samen met andere kinderen en voelen zich ook gezamenlijk betrokken bij de school.

Door het team wordt op een open manier met kinderen gecommuniceerd. Kinderen krijgen de waardering die zij verdienen. Niet alleen waar het gaat om hun prestaties, maar ook voor hun creativiteit en vindingrijkheid.

De kwaliteit van de school wordt bepaald door hoe de school kinderen weet uit te dagen. Daarbij stellen we hoge eisen aan het kind en aan ons zelf.

De Anne Frankschool is ook een school waar ouders zich betrokken voelen bij het leren van hun kind. We vinden het erg belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar aanvullen in de ontwikkeling van uw kind(eren). Daarnaast kunt u helpen bij de activiteiten die er plaats vinden en de toekomstplannen. Daarom willen wij als school graag een goed contact en een open communicatie hebben met u als ouder. Wilt u iets weten of wilt u iets doen voor de school, neem dan contact met ons op.