Openbare basisschool de Achtbaan

De Achtbaan is de leukste, grootste en enige openbare basisschool in Moordrecht. De school telt ruim 200 leerlingen, verdeeld over 10 groepen.
Het team van de Achtbaan bestaat uit een groep enthousiaste juffen en meesters die samen met een bevlogen directeur, een intern begeleider, een remedial teacher, een leraarondersteuner, onderwijsassistenten en onderwijsondersteunend personeel uitdagend en adaptief onderwijs aan de leerlingen verzorgen. Om dit onderwijs zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, gaan wij uit van de volgende visie (vastgesteld op 19-11-2008)
 

De Achtbaan heeft als uitgangspunt toerustend adaptief onderwijs dat gegeven wordt in een klassikale setting.

De Achtbaan kent een openbare identiteit met aandacht voor verschillende culturen.
We hechten veel waarde aan een veilig klimaat en een goede sfeer, mede door naleving van huisregels door leerlingen, ouders en leerkrachten.
Iedereen is gelijk, iedereen is anders!
Hiermee bedoelen wij dat respect hebben voor elkaar de basis is voor ons handelen. Samen dragen wij er zorg voor dat elk kind zich veilig voelt in en om de school.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is de groep die een centrale rol inneemt.
De zorgstructuur staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen de talenten van ieder kind benutten, door passend en uitdagend onderwijs te bieden.
Om zoveel mogelijk kinderen zoveel mogelijk kansen te geven, is er ook ruimte voor individuele zorg.
Wij kennen grote waarde toe aan het zelfstandig werken met verschillende differentiatievormen. De 1-zorgroute fungeert daarin als leidraad. Zo proberen wij de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.
Daarbij moet betrokkenheid tussen leerlingen, ouders en leerkrachten een voorwaarde zijn.

Gedurende het schooljaar is er veel aandacht voor podiumactiviteiten, zoals poëzie, voorlezen, toneel en muziek in diverse verschijningsvormen.
Met deze activiteiten treden wij vaak naar buiten.
Tussen de middag kent de Achtbaan binnenschoolse opvang.

Door nascholing en studiedagen blijft de kwaliteit van het onderwijs in de Achtbaan stabiel en op niveau.

“Iedereen is gelijk, iedereen is anders”