Openbare school De Klipper

Daltonschool De Klipper is een openbare school waar leerlingen in de gelegenheid worden gesteld zich aan de hand van onze opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten te ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze multiculturele samenleving. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en achtergrond vormt hiervan de basis.

Op onze school vinden we de volgende zaken belangrijk:

  • Het welbevinden van iedereen.
  • Het verwerven van kennis en vaardigheden, het bieden van ontplooiingsmogelijkheden op een breed gebied.
  • Het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.
  • Het goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs; qua niveau, studievaardigheden en werkhouding.
  • Het rekening houden met verschillen tussen kinderen.
  • Het bieden van zorg aan leerlingen die dat nodig hebben op grond van zorgvuldige afwegingen. We hebben hiertoe een uitstekend leerlingvolgsysteem en een zorgstructuur.
  • Een goede relatie tussen kinderen, teamleden, ouders en andere betrokkenen met daarin een open houding en een luisterend oor.
  • Het aanbieden van onderwijs dat past bij deze tijd – actueel, eigentijds.

De locatie

Deze locatie bevindt zich bij het Randstadrail station Berkel-Westpolder, in de wijk het Gouden Hart. In november 2015 is deze nieuwbouwlocatie opgeleverd. Het is een prachtig gebouw, van alle gemakken voorzien, ruim en licht.

In dit gebouw werken we intensief samen met Bijdehand Kinderopvang die hier naast een peuterspeelzaal (Peuterspeelzaal De kleine heidevlinder) ook een BSO (BSO De Vuurvlinder) heeft. Samen vormen we een IKC (integraal kind centrum) Deze locatie van De Klipper heeft zestien groepslokalen, twee speellokalen en een aantal werkkamers tot haar beschikking. Daarnaast hebben we de beschikking over een gymzaal die direct naast de school ligt voor de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8.