Openbare school De Klipper

Daltonschool De Klipper is een openbare school waar leerlingen in de gelegenheid worden gesteld zich aan de hand van onze opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten te ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze multiculturele samenleving. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en achtergrond vormt hiervan de basis.

Op onze school vinden we de volgende zaken belangrijk:

  • Het welbevinden van iedereen.
  • Het verwerven van kennis en vaardigheden, het bieden van ontplooiingsmogelijkheden op een breed gebied.
  • Het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.
  • Het goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs; qua niveau, studievaardigheden en werkhouding.
  • Het rekening houden met verschillen tussen kinderen.
  • Het bieden van zorg aan leerlingen die dat nodig hebben op grond van zorgvuldige afwegingen. We hebben hiertoe een uitstekend leerlingvolgsysteem en een zorgstructuur.
  • Een goede relatie tussen kinderen, teamleden, ouders en andere betrokkenen met daarin een open houding en een luisterend oor.
  • Het aanbieden van onderwijs dat past bij deze tijd – actueel, eigentijds.

De locatie

Dit gebouw staat in de wijk Meerpolder, aan de Oudelandselaan 141. Het gebouw maakt deel uit van “Het Mozaïek”. Het is een multifunctioneel gebouw met daarin woningen, het gezondheidscentrum, nog een andere basisschool, een buitenschoolse opvang, en middenin het gebouw een grote binnenspeelplaats voor de kinderen van de groepen 1/2. 

De Klipper zit op één van de hoeken, met twaalf lokalen en twee speellokalen verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Het is een mooi schoolgebouw, dat goed past bij ons onderwijs. Openheid, licht en transparantie maken veel verschillende werkvormen binnen de Daltonuitgangspunten mogelijk. De leerlingen kunnen op veel plekken in het gebouw zowel spelen als werken. We zitten met de groepen gecentreerd bij elkaar en hebben veel ruimte. Bovendien beschikken we over een centrale hal waar we veel verschillende activiteiten doen.