Wij zijn een Openbare Jenaplanschool

Openbaar wil zeggen dat alle kinderen, ongeacht ras, cultuur geloof of achtergrond, welkom zijn op onze school. Ons bestuur is de Stichting Scholengroep Holland.

We zijn een Jenaplanschool. Mensen zijn allemaal verschillend. Op een Jenaplanschool leren kinderen met die verschillen omgaan. Respect voor anderen is erg belangrijk! We vinden het ook belangrijk dat een kind zich thuis voelt op onze school, want leren doe je in een veilige omgeving. Jenaplan onderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen, dat is dus meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Wij kennen geen gewone jaargroepen. Onze kinderen zitten in een stamgroep. Dat wil zeggen dat er kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Ieder kind is een keer jongste en een keer oudste in een groep. Binnen de groep wordt er veel samengewerkt. Voor onderdelen waar de kinderen op een ongeveer gelijk niveau zitten, werken we met instructiegroepen.

De Terp is geen grote school. We hebben ongeveer 200 leerlingen in 9 stamgroepen. We hebben drie onder-, drie midden- en drie bovenbouwgroepen.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn: ’s Ochtends van 08.30 tot 12.00 uur en ’s middags van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag eindigt de dag om 12.15 uur. De deur gaat ’s ochtends om 08.15 uur open. Voor meer gegevens verwijs ik u naar onze schoolgids die op deze site te downloaden is.

Ieder kind is uniek. Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Niet in hoe ze eruit zien en niet in kunnen en willen. Daarom moet er voor ieder kind aandacht zijn en moet ieder kind ook gevolgd worden in zijn of haar ontwikkeling. Dat doe je als groepsleerkracht natuurlijk samen met de ouder(s). Daarom nemen ook de ouders een belangrijke plaats in op onze school.

Meer kun je lezen in het gedeelte over Jenaplan of in onze schoolgids, die je kunt aanvragen. Of kom eens langs voor een gesprek, dan kun je ook onze school eens bekijken.

Je bent van harte welkom.
Maak wel even een afspraak.