Openbare Basisschool De Winde

De Winde is een openbare basisschool. Dat betekent dat kinderen van elke overtuiging, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom zijn. Ieder kind wordt als waardevol individu gezien.

Wederzijds respect
Op een openbare school is er respect voor ieders mening en worden verschillende opvattingen aangegrepen om met en van elkaar te leren.

Waarden en normen
Op een openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze bieden ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt zelf actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst

Op de openbare school is ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving. 

De openbare school is de wereld in het klein! Je oefent en leert er voor later.