Openbare basisschool voor Daltononderwijs

Onze school is sinds 2007 een gecertificeerde Daltonschool. De principes van het Daltononderwijs zijn gebaseerd op de visie van Helen Parkhurst (1887-1973), lerares op een High School in het Amerikaanse plaatsje Dalton. Zij gaf als eerste het Daltononderwijs vorm. Vanuit 6 kernwaarden geven wij inhoud en vorm aan ons onderwijs. 

Verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat een kind leert omgaan met verantwoordelijkheid, leert keuzes te maken en leert omgaan met de vrijheid deze keuzes zelfstandig te kunnen maken. Het is onze taak het kind hierin te begeleiden en die verantwoordelijkheid te geven, die het kind aankan.

Zelfstandigheid
Leren zelfstandig te worden, is van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Wij leren de kinderen zelfstandig te werken, oplossingen te vinden voor de dagelijkse problemen en tijdens het leerproces hulp te vragen. Hierdoor wordt het probleemoplossend vermogen van het kind gestimuleerd.

Samenwerken
Op school leven en werken we samen: kinderen, ouders en leerkrachten. De school is een leeromgeving, waar kinderen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Wij leren kinderen samen te werken en samen te spelen. Dit doen we door kinderen naar elkaar leren te luisteren en leren respect voor elkaar te hebben.

Reflectie
Wij vinden het belangrijk het leren, het werken en de resultaten met de leerlingen te reflecteren en te evalueren. Hierdoor wordt bijgedragen aan het gezamenlijke onderwijsdoel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook op schoolniveau evalueren en reflecteren we voortdurend. Op deze wijze krijgen we een goed inzicht in ons professioneel handelen.

Effectiviteit
Wij vinden het belangrijk effectief met de (leer)tijd, middelen en materialen en mensen om te gaan. Een instructie en een (week) taak op maat zorgen ervoor dat een kind doelmatig en functioneel kan leren en werken.

Borging
Elke Daltonschool is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV geeft certificaten aan (basis)scholen als zij kunnen laten zien dat de kernwaarden op goede wijze in de praktijk worden vormgegeven. Elke Daltonschool neemt deel aan de vierjaarlijkse zelfevaluatie en visitatie. Door netwerkbijeenkomsten, scholing en de opleiding tot Daltonleerkracht ontwikkelen wij ons Daltononderwijs voortdurend en blijft de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd.