Openbare school waar iedereen welkom is

Wij zien om elk kind een kring van betrokken mensen. In eerste plaats zien wij de ouders, zij verzorgen en voeden het kind op. Dan de school, waar de leerkracht met zorg en aandacht nieuwe vaardigheden en kennis aanbiedt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dan zijn er de leerlingen, waarmee wordt samengewerkt, geoefend en gespeeld.  Ook zien wij instanties die betrokken zijn bij de zorg van het kind (consultatiebureau, kinderarts, WSNS, scholengroep, gemeente). Met elkaar zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind! 

  • Samen leven betekent voor ons: elkaar en de omgeving  accepteren en respecteren, ‘uniek’ zijn.
  • Samen leren betekent voor ons: leren van en met elkaar (leerlingen van leerkrachten en andersom, leerkrachten van elkaar, leerkrachten van ouders en andersom)
  • Samen werken betekent voor ons: Leerlingen leren wat samenwerken betekent, namelijk een gezamenlijk doel met eigen verantwoordelijkheid. Leerkrachten werken met elkaar samen aan de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod. Samen met ouders werken we aan de zorg en ontwikkeling van de leerlingen.    
  • Wij zijn een school waar elk individu telt: elk kind, ouder en leerkracht!
  • Wij zijn een school waar de waarden en normen zorgen voor een prettige sfeer en ordelijk leerklimaat. Contact en samenwerking met ouders is hierbij essentieel.
  • Wij zijn een school waar het team hecht en betrokken is, waardoor uw kind het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft.
  • Wij verbeteren voortdurend onze zorg en onze onderwijskwaliteit.