Kwaliteit

Ons onderwijs is er op gericht het beste uit onze leerlingen te halen. Het kind staat centraal. Wij hebben een professioneel en ambitieus team dat hoge doelen stelt en met passie werkt aan de best mogelijke resultaten.

Ons onderwijs bereidt kinderen voor op de 21e eeuw en de kennis en de vaardigheden die daarbij horen. Onderwijs is altijd in ontwikkeling en onze school ook. Wij omarmen innovatie en nieuwsgierigheid.

Veilig

Op onze openbare school is iedereen welkom en staat respect voorop. We zijn open en eerlijk naar elkaar, ieders mening telt. We delen onze waarden en normen door middel van heldere regels die door de hele school gedragen worden.

Bij ons mogen kinderen initiatieven nemen en leren ze met vallen en opstaan. Wij helpen kinderen het leven beter te begrijpen door hen kennis te laten maken met verschillende culturen en levensbeschouwingen. Bij ons ben je een wereldburger. Op de PWA kan iedereen zich in alle veiligheid ontwikkelen.

Samen

Op onze school leren we verbinden en samenwerken. Kinderen, leerkrachten, medewerkers, ouders en directie, we zijn één team. Met een gezamenlijke ambitie. Samen leren we het best. Coöperatief denken en samenwerkend leren in de klassen helpt ons daarbij. Verbondenheid vinden we op school, in de schoolomgeving en de wereld om ons heen.

Talent

Op onze school is ieder kind een talent. Ieder krijgt en neemt zoveel verantwoordelijkheid als hij aankan, maar wordt wel uitgedaagd om de lat hoger te leggen en het beste uit zichzelf te halen.

Verschillende vakgebieden zijn verweven in thematische projecten. We stimuleren het kritisch, probleemoplossend en creatief denken. Zo ontwikkelt elk kind optimaal zijn talent.