Openbare Basisschool ’t Reigerbos

’t Reigerbos is een school zijn waar een kind volledig tot z’n recht komt, sociaal emotioneel als ook cognitief. Wij werken aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. We leren kinderen samen te werken, te geloven in zichzelf en in hun talenten, hun gevoelens te uiten en respect voor elkaar te hebben. We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Ieder kind wil graag leren. Kinderen leren graag op ‘t Reigerbos door te spelen, de omgeving te ontdekken, samen te werken, zich te presenteren, kennis te verwerven op een eigen niveau, kwaliteiten te ontwikkelen en verantwoording te nemen binnen een gestructureerde rijke leeromgeving.

Leefstijl

We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Dit doen wij onder andere met behulp van “Leefstijl” een methode waar sociaal emotionele vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Kinderen leren zich bewust te zijn van normen en waarden en hoe je deze in de omgang met anderen toepast. ’t Reigerbos hanteert drie schoolregels op basis waarvan elke groep haar eigen regels maakt en bewaakt. Tevens zetten we “Taakspel” in om kinderen bewust te maken van een goede taakopvatting en stimuleren we gewenst gedrag.

Pestgedrag wordt effectief aangepakt met de No Blame methode: “Sta op tegen Pesten”.

Talent

We stimuleren kinderen hun talenten te ontwikkelen op alle gebieden. We focussen op een brede en verdiepende kennisontwikkeling. Kinderen worden uitgerust met kennis, vaardigheden, attitudes en de weerbaarheid die zij straks nodig zullen hebben om succesvol hun weg te kunnen vinden in de maatschappij van 21ste eeuw. Kinderen op ’t Reigerbos zijn  medeverantwoordelijk  voor het gebouw, hun spullen en de omgang met elkaar.

Identiteit

‘t Reigerbos biedt leerlingen hoogwaardig, eigentijds onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en identiteit. Cultuur, muziek, techniek en sportactiviteiten genieten veel belangstelling van zowel de leerlingen als de ouders en geven de school een eigen uitstraling.