Openbare Basisschool De Vuurvogel

OBS Vuurvogel is een veilige en ambitieuze school die de leerlingen een gedegen basis (kennis) biedt en hen samen leert leren. Zo kunnen leerlingen optimaal hun eigen talenten ontwikkelen en betekenisvol zijn voor de ander en hun omgeving.

Onze school biedt en respecteert de meerwaarde van verscheidenheid. Dit geldt voor onze leerlingen, ons personeel en onze ouders. Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen elkaar accepteert en respectvol met elkaar en met de omgeving omgaat.

Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op Vuurvogel.

Wij staan midden in onze samenleving en wij weten dat in onze school de maatschappij van de toekomst wordt gemaakt.

Iedereen doet mee!

Wij willen graag dat alle kinderen veel leren. Dat elk kind elke dag met plezier naar school komt. Dat elk kind alle kansen krijgt die bij de eigen ontwikkeling passen. Iedereen doet mee!

Voor een goed leerproces is een veilige leeromgeving nodig. Op onze kleinschalige school bieden we structuur, veiligheid en regelmaat. We besteden veel aandacht aan elkaar en aan de sfeer.

De leerlingen van nu zijn de wereldburgers van straks! We willen uw kinderen goed voorbereiden op de moderne wereld die voortdurend verandert. Dat zie je aan de organisatie, de leermiddelen, kennis, vaardigheden en vooral de mindset om te leren voor het leven. We willen ook dat de leerkrachten leren. Elke dag weer. Van een leerkracht die zelf leert, leren kinderen nog het meest!

Op obs Vuurvogel is iedereen gelijkwaardig, ongeacht levensovertuiging, afkomst of intellect.

Vertrouwd, vernieuwend, voor iedereen.