Over ons

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door de voorzitter van het College van Bestuur gevoerde beleid. De voorzitter van het College van Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van managementrapportages.

Samenstelling 

De heer A. Verbooij (voorzitter)
Mevrouw S. Hardenbol (secretaris)
De heer J.J. den Arend (lid)
De heer R. Louwerse (lid)
Mevrouw F. Rezwani (lid)