Resultaten kwaliteitsonderzoek 2017-2018

Resultaten van het kwaliteitsonderzoek Jenaplanschool de Terp.

Inleiding

In oktober/november 2017 is er op De Terp een kwaliteitsonderzoek gehouden. Dit instrument, welke is opgesteld en geanalyseerd door een onderzoeksbureau, is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school in kaart te brengen.

Bij het kwaliteitsonderzoek zijn lijsten ingevuld door leerlingen van de bovenbouw, ouders, leerkrachten en het managementteam. De resultaten van de vragenlijst vormen de basis om met elkaar in gesprek te gaan.

Gesprek

De dialogen n.a.v. het kwaliteitsonderzoek zijn geleid door een medewerker van het onderzoeksbureau.

Er zijn gesprekken gevoerd met een groepje leerlingen, waarbij een aantal stellingen besproken werden, zoals:

  • ‘Ik mag op school zijn wie ik ben’;
  • ‘Op school krijg ik de ruimte om zelf dingen te onderzoeken en leer ik hoe ik dat moet doen’;
  • ‘De juf of meester weet wat ik goed kan.’

Aan het einde van dit gesprek hebben de leerlingen nog een aantal tips gegeven voor de school, waaronder:

  • ‘Meer buitenlessen’;
  • ‘Meer leren over computers’;
  • ‘Grotere fietsenrekken’;
  • ‘Meer gezamenlijke vieringen.’

De ouders en leerkrachten hebben gezamenlijk een bijeenkomst gehouden, waarbij er aan de hand van een aantal door hen gekozen aandachtspunten met elkaar gesproken is.Het onderdeel communicatie is onder andere aan bod gekomen. Ouders gaven aan dat er veel verschillende communicatiestromen zijn en zouden het prettig vinden als de hoeveelheid platvormen voor communicatie verminderd worden.
De nieuwe ‘Parro-app’ wordt als positief ervaren, zowel door ouders als door de leerkrachten.
Ook gaven de aanwezige ouders aan het fijn te zouden vinden als ze weten wat er in de groep behandeld wordt, welke onderdelen worden besproken en hoe er thuis aan meegeholpen kan worden. Zo worden ouders meer betrokken bij het onderwijsleerproces.

Bovenstaande verbeterpunten worden verder in het team besproken en evt. opgenomen in het jaarplan van de school.

Resultaten

Jenaplanschool de Terp heeft een mooi resultaat behaald op het kwaliteitsonderzoek (zie tabel 1.1. en 1.2).
Bij vergelijking met de landelijke gemiddelde scores is te zien dat de ouders, medewerkers en management (intern) over de gehele linie De Terp een hogere score geven dan de gemiddelde scores over alle deelnemende scholen in Nederland (extern). De leerlingen zijn wat kritischer geweest bij het invullen van het kwaliteitsonderzoek, maar komen alsnog overeen met de landelijke gemiddeldes.

In onderstaande tabellen zijn de verschillende resultaten te zien: de doelgroepen konden een rapportcijfer (van 1 tot 10 geven) en ook een itemscore, waarbij 1 het laagst is en 4 de maximale score.

Figuur 1.1. Rapportcijfers

Doelgroep Intern gemiddeld rapportcijfer Extern gemiddeld

rapportcijfer

Verschil intern en extern
Management 2017 8,0 7,7 + 0,3
Medewerkers 2017 8,2 7,7 + 0,5
Ouders 2017 8,4 7,6 + 0,8
Leerlingen 2017 8,1 8,1 + 0,0

Figuur 1.2 Gemiddelde itemscore

Doelgroep Intern gemiddelde itemscore Extern gemiddelde itemscore Verschil intern en extern
Management 2017 3,6 3,4 + 0,2
Medewerkers 2017 3,6 3,4 + 0,2
Ouders 2017 3,6 3,4 + 0,2
Leerlingen 2017 3,3 3,3 + 0,0

Conclusie

We zijn trots op de behaalde resultaten! Het is fijn om de bevestiging te krijgen dat we een goede school zijn. Toch is het belangrijk dat we met elkaar positief kritisch blijven kijken naar het onderwijs, de sfeer, de communicatie en de maatschappelijke plicht die we met elkaar hebben. Derhalve zullen we de uitkomsten van de gesprekken in het team bespreken en kijken wat we de komende periode nog kunnen verbeteren. We hopen dat we goed samen kunnen blijven werken met kinderen en ouders, om de kwaliteit en tevredenheid op zo’n goed niveau te kunnen houden.