team

Ons team bestaat natuurlijk uit leerkrachten. Daarnaast is er nog een Intern Begeleidster, een remedial teacher, een schoolassistente, een juf voor Spaans, een concierge en een directeur.

Hun namen?

Onderbouw: Michelène Crooijmans, Nelleke van Haeften, Ineke Vermeijden en Nienke van der Schipper.

Middenbouw: Anita Wieser, Sofia Amri, Mariët van t Hart, Lijdie Bezemer en Francis Stoppelenburg.

Bovenbouw: Rob Donken, Elza de Jong en Linsey Kleibeuker.

Intern begeleidster:Francis Stoppelenburg

Schoolassistent: Maureen van Heerdt

Spaans: Astrid van den Hondel

directeur: Karin Kalisvaart