In onze visie komen kinderen het beste tot leren in een veilige omgeving. Dat is onze eerste prioriteit. Veiligheid bereik je het beste in een pedagogisch klimaat waar alle kinderen er toe doen en dat ook zo ervaren. Een omgeving waar je gerespecteerd wordt en je jezelf mag zijn. De kinderen en de leerkrachten hebben de gezamenlijke verantwoording voor de manier waarop ze met elkaar omgaan, voor elkaar zorgen en elkaar helpen.

Jenaplanschool de Terp zorgt voor een uitdagende omgeving waarin kinderen zich uitgedaagd voelen en gemotiveerd raken om meer te willen leren. Dit stimuleert op een positieve manier het leerproces. Fouten maken mag en moet.

De wereld om ons heen is de kern van ons onderwijs. Deze wereld gaan we verkennen en naarmate we ouder worden, wordt die wereld steeds groter en complexer. Voorwaarden om de wereld om je heen te kunnen verkennen, is onder andere dat je leert lezen, schrijven, spellen en rekenen, maar er is nog veel meer om te ontdekken. Het schooljaar is opgedeeld in projectweken, waarin de kinderen onderzoeken doen, met en van elkaar leren en presenteren wat zij geleerd hebben. Ze leren open te staan voor de ideeën en culturen van anderen.

Kinderen leren het meest van elkaar. Leren doe je ook door het geleerde voor jezelf nog eens te verwoorden. Dit doe je als je een ander helpt. Om aan dit natuurlijke leerproces zo veel mogelijk tegemoet te komen, zitten op jenaplanschool De Terp de kinderen van verschillende leerjaren bij elkaar in de klas. De stamgroepen zijn als volgt: onderbouw groep 1+2, middenbouw groep 3+4+5 en bovenbouw groep 6+7+8. Je komt als jongste binnen en leert er uiteindelijk als oudste van de groep nieuwe verantwoordelijkheden.

Ouder aan het woord

Mijn kinderen zijn overgestapt van een andere school naar De Terp. Wat een wereld van verschil!

Wat mij meteen al opviel bij binnenkomst, was de knusse en gemoedelijke sfeer. Daarbij heerste er een heerlijke rust en orde op de gang en in de klassen.

De Terp is geen school die alleen maar bezig is met de groei van het leerlingaantal, maar zet zich in voor een goed leerklimaat, het integreren van actuele thema’s in de lessen en de aandacht voor het kind als individu.

Iedereen mag zichzelf zijn en zich ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo, met respect voor elkaar. Allemaal voorwaarden om het welbevinden en de leerprestaties van een kind te bevorderen.

Marjolijn – dochter in groep 5 en zoon in groep 8

Kinderen helpen elkaar, spiegelen zich aan elkaar en vormen een hechte band. Leren samenwerken, samenleven en samen tot oplossingen komen is van groot belang. De school is de plek waar je deze vaardigheden veilig kunt oefenen.

Daarbij leren de kinderen dat er nooit maar één oplossing is. Creatief denken is een vaardigheid die gestimuleerd wordt om kinderen voor te bereiden op het leren in de 21e eeuw. Er is veel aandacht voor de jenaplanvaardigheden: plannen, samenwerken, ondernemen, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.