Wij zijn een Jenaplanschool

Wij zijn een openbare Jenaplanschool.
Openbaar wil zeggen dat alle kinderen, ongeacht ras, cultuur geloof of achtergrond welkom zijn op onze school.

Mensen zijn allemaal verschillend, op een Jenaplanschool leren kinderen met die verschillen omgaan.
Respect voor anderen is erg belangrijk! Wij laten kinderen op hun eigen manier en eigen tempo zich ontwikkelen tot creatieve, kritische en sociale volwassenen. We vinden het ook belangrijk dat een kind zich thuis voelt op onze school, want je leert het beste in een veilige omgeving.

Wij kennen geen gewone jaargroepen. Onze kinderen zitten in een stamgroep.
Dat wil zeggen dat er kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.
Ieder kind is een keer jongste, middelste en een keer oudste in een groep.
Voor onderdelen waar de kinderen op een ongeveer gelijk niveau zitten, werken we met instructiegroepen.

We stimuleren een onderzoekende houding en zien graag dat kinderen initiatief tonen. De kinderen leren hun werk zelf in te plannen, hoe ze informatie kunnen opzoeken, hoe je een goede onderzoeksvraag stelt, hoe je kunt reflecteren op je eigen werk en verwoorden waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Vaardigheden die van groot belang zijn voor het leren in de 21e eeuw.

Meer informatie over het Jenaplanonderwijs kunt u vinden op de website van de Nederlandse Jenaplanvereniging. Onderstaand vindt u het door de Jenaplanvereniging gemaakt filmpje met duidelijke informatie over ons onderwijs. “Jenaplan in beeld

De Terp is geen grote school. We hebben ongeveer 200 leerlingen in 9 stamgroepen. We hebben drie onder-, drie midden- en drie bovenbouwgroepen.

Ons bestuur is de Stichting Scholengroep Holland.

 

Afspraak maken

Ieder kind is uniek. Geen twee kinderen zijn hetzelfde.
Niet in hoe ze eruit zien en niet in wat ze kunnen en/of willen.
Daarom moet er voor ieder kind aandacht zijn en moet ieder kind ook gevolgd worden in zijn of haar ontwikkeling.
Dat doe je als groepsleerkracht samen met de ouders. Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school.

Bij de downloads staat onze schoolgids met nog veel meer informatie over de school.

De beste indruk van onze school krijgt u door er zelf een kijkje te komen nemen.

U kunt een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding door te bellen met 0180313907 of door een email te sturen aan info@jbs-deterp.nl en te vragen naar Karin Kalisvaart.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn: ’s ochtends van 08.30 tot 12.00 uur en ’s middags van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag eindigt de dag om 12.15 uur. De deur gaat ’s ochtends om 08.15 uur open, de kinderen gaan zelf naar het lokaal. Het is mogelijk om na schooltijd nog even samen met uw kind te kijken naar de gemaakte werkjes. Om half negen start de school. Voor meer gegevens verwijzen wij u naar onze schoolgids die op deze site te downloaden is.

Vanaf 13 mei 2024 start De Terp met nieuwe schooltijden.
Wij gaan een 5-gelijke-dagen rooster invoeren.
Alle kinderen gaan maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school.
Zij eten in de eigen groep met hun eigen leerkracht. De TSO van Kinderdam komt dan te vervallen.