jenaplan

uniek

Een Jenaplanschool gaat ervan uit dat ieder mens uniek is, dus dat kinderen heel verschillend zijn.
Een Jenaplanschool probeert dus ook het onderwijs aan te laten sluiten aan de interesses en de mogelijkheden van ieder kind.

stamgroepen

Een Jenaplanschool heeft daarvoor ook geen jaarklassen, maar stamgroepen.
Kinderen van verschillende leeftijden in één groep, zoals dat ook in een gezin het geval is.
Op die manier kunnen kinderen elkaar helpen en geholpen worden.
Er is een plek voor kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen, maar ook één voor hen meer aankunnen dan hun leeftijdsgenoten.
Met die verschillen leren kinderen om te gaan.
Het leren gebeurt in een sfeer waarin een kind zich veilig kan voelen..
Iedereen is gelijkwaardig. Er is geen cpmpetitie.

De kinderen leren taal, lezen, spelling, rekenen en al die andere dingen die een basisschool aan de kinderen moet leren. Daarnaast leren zij bij ons op school echter nog veel meer. Je leert samenwerken, respect hebben voor elkaar, je problemen oplossen, hulp krijgen en hulp geven, verantwoordelijk zijn voor je eigen werk, je werk plannen, inzicht krijgen in je eigen kunnen, gespreksvaardigheden en in de weeksluiting, dansen, zingen, toneel spelen, iets presenteren enzovoorts. Een Jenaplanschool is meer dan een gewone school, het is een leefgemeenschap.
De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwlettend gevolgd. Zowel op kennisgebied als op sociaal emotioneel gebied. Kinderen worden daarom een aantal maal per jaar getoets op hun vorderingen. De uitslagen daarvan worden uiteraard ook met de ouders besproken. Aan het eind van de schoolloopbaan op de Terp maken de 8ste jaars een eindtoets. De resultaten daarvan staan in de schoolgids.
We hanteren verschillende werkvormen op de Terp.
gesprek

We beginnen de dag altijd in de kring.
Daar worden de plannen gemaakt en wordt het werk besproken.
Maar ook zijn er boekbesprekingen in de kring, wordt het nieuws besproken, zijn er stamgroepvergaderingen, spreekbeurten, wordt er gefilosofeerd en is het een plek waar je je verhaal kwijt kunt.
spel

Door met elkaar te spelen leer je rekening met elkaar te houden.
Respect voor anderen te hebben.
Hier ook weer het spelen met kinderen van verschillende leeftijden.
Net zoals dat in een gezin gebeurt, maar ook op straat.

werk

Onder werk vallen de instructiemomenten in de stilwerkperiode en de blokperiode.

stilwerkperiode

In de stilwerkperiode zitten de instructies. Deze worden aan de instructietafel gegeven. Doordat er in een stamgroep op verschillende niveaus gewerkt wordt, zitten er maar kleine groepen aan de instructietafel. Meer aandacht voor de kinderen is daardoor mogelijk. Ook kan er sneller ingeschat worden wie verder kan of nog extra hulp nodig heeft.
blokperiode

Binnen de blokperiode kan er samen gewerkt worden. Het is de tijd om bijvoorbeeld je spelling te oefenen of je topografie, aan je werkstuk te werken, je presentatie voor te bereiden, informatie te zoeken op het internet, in de ontdekhoek te experimenteren, enzovoort. In de blokperiode staat de wereldoriëntatie centraal.
viering

Iedere week wordt de week afgesloten met een weeksluiting.
De groep maakt daar in het begin van de week afspraken over. Wat wordt het thema, wie gaat wat doen, wie gaat de weeksluiting leiden? Veel van de dingen die er in die week aan de orde zijn geweest komen in zo\'n weeksluiting weer naar voren.
Onderdelen van de weeksluiting kunnen zijn :
drama, dans, gedicht, poppenkast, voorlezen e.d.

Als afsluiting van een bepaalde periode of na een project door de hele school
zijn er ook grote vieringen.
Dan neemt iedere stamgroep een onderdeel op zich.
Regelmatig iets doen met de hele school is erg belangrijk, maar vooral leuk.

De Terp

Zoals iedere school er anders uitziet van buiten en van binnen, is dat ook het geval bij een Jenaplanschool.
Ook al omdat een school gemaakt wordt door mensen en die zijn allemaal verschillend.
Iedere school heeft zo zijn eigen invulling en manier van organiseren.
Er is dan ook veel meer te vertellen over Jenaplan, maar vooral over de Terp.

Wilt U meer weten, bel dan even naar school of stuur een email.
Wij maken graag tijd voor u vrij om u onze school te laten zien, maar ook om u nog meer erover te vertellen.

afspraak maken?
0180 313907 of info@jbs-deterp.nl