Medezeggenschaps Raad

De medezeggenschapsraad van de Terp vertegenwoordigt de personeelsleden en ouders bij het bestuur van de school.
De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht voor diverse onderwerpen.
Zes keer per jaar komt de MR samen om afspraken te maken met de directeur. Ook praktische zaken worden door de MR opgepakt, zoals bijvoorbeeld de
fotograaf of het beheren van de oudergelden.

De MR vindt het belangrijk om een goede vertegenwoordiger te zijn van beide partijen. Heeft u een vraag of opmerking die bij de MR thuis hoort? Schroom niet, en spreek één van ons persoonlijk aan, of stuur een e-mail naar: mrdeterp@gmail.com.

De MR-vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers van de school.
Data vergaderingen 


De vergaderingen beginnen altijd om 20.00 uur en zijn op de Dorpsstraat. De notulen van deze vergaderingen vindt u onder de downloads (MR). Daar vindt u ook het werkplan van de MR.


Schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit de volgende leden:

ouders:

J. Schuurbiers

R. Koolhaas

G. Rateaux

team:
M. van 't Hart

E. de Jong

L. Kleibeubeuker


De leden van de oudergeleding worden gekozen door de ouders op de algemene ouderavond, die eenmaal per schooljaar wordt gehouden.
Een MR lid blijft twee jaar aan en kan zich daarna herkiesbaar stellen.